wat is giantt?
algemeen
achtergronden
globale opzet
betrokkenen
privacy
update 2016
 
 
 
home

Globale Opzet

GIANTT is in 2004 gestart met het jaarlijks in kaart brengen van de geleverde zorg aan patiŽnten met type 2 diabetes in de provincie Groningen. In 2007 is een subsidie van Menzis verkregen, waarmee het mogelijk was een basismeting uit te voeren bij circa 200 huisartsen in de regio Groningen. Van 2008 tot 2014 heeft GIANTT de jaarlijkse benchmarking in het kader van de diabetesketenzorg via de Groninger Huisartsen CoŲperatie (GHC) geleverd. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd met de gegevens, die anoniem in een wetenschappelijke databank worden opgeslagen.

Basismetingen

De evaluatie van de diabeteszorg is gericht op het zorgproces en de implementatie van richtlijnen. Daarbij wordt met name gekeken naar de controle en medicamenteuze behandeling van de diabetes en de cardiovasculaire risicofactoren. Op basis van dergelijke evaluaties ontvangen de betrokken zorgverleners spiegelinformatie. Het doel is om vast te stellen welke verbeteringen in de praktijk wenselijk zijn en worden gehaald.

Wetenschappelijk onderzoek

Sinds 2005 zijn verschillende onderzoeksprojecten gestart met gebruikmaking van de verzamelde gegevens. Het gaat daarbij in eerste instantie om projecten gericht op de kwaliteit van (medicamenteuze) behandeling. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het doen van onderzoek met gegevens uit de database, om de belangen en privacy van alle betrokkenen te beschermen  (zie onderzoek).