onderzoek
onderzoek
publicaties
 
 
 
 
 
 
 
home
Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek
Sinds 2005 zijn verschillende onderzoeksprojecten gestart met gebruikmaking van de verzamelde gegevens. Het gaat daarbij in eerste instantie om projecten gericht op de kwaliteit van (medicamenteuze) behandeling. Resultaten worden gepresenteerd op nationale en internationale congressen (zie presentaties) en in verschillende tijdschriften (zie publicaties). Onderzoeksvragen hebben betrekking op:

 • de kwaliteit van medicamenteuze behandeling in relatie tot patiŽnt factoren en uitkomsten

 • identificatie van factoren die het al dan niet starten of intensiveren van een behandeling bepalen

 • inzicht en verbetering van medicatiegebruik bij patiŽnt die verschillende (preventieve) geneesmiddelen behoeven

 • gebruik en bruikbaarheid van totaal risico management vanuit het oogpunt van de behandelaar en de patiŽnt

 • ontwikkeling van patiŽnt-georiŽnteerde interventie strategieŽn ter verbetering van (preventieve) behandeling

 • ontwikkeling en evaluatie van indicatoren om de kwaliteit van voorschrijven te bepalen

Voorwaarden voor onderzoek
Voordat gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dient een schriftelijke aanvraag daartoe te worden voorgelegd aan de stuurgroep van Giantt
(zie procedure datagebruik). Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de toeleveranciers van de data en van de Universitair Medisch Centrum Groningen/Universiteit Groningen (zie betrokkenen). Beoordeeld wordt of het onderzoek past binnen de doelstellingen van Giantt. Belangrijk is dat de afspraken met de toeleveranciers niet geschonden worden. De stuurgroep bewaakt daarnaast de wetenschappelijke belangen van Giantt. Onderdeel van de afspraken met toeleveranciers vormt hetgeen ook beschreven staat in de melding van Giantt bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP):

1. Gegevens mogen alleen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Structurele evaluatie van geleverde zorg aan diabetespatiŽnten en de gevolgen daarvan op morbiditeit en mortaliteit.

 • Verbeteren van kwaliteit van zorg aan diabetespatiŽnten.

 • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek t.b.v. eerdergenoemde doelen.

2. Mogelijke ontvangers van (bewerkte) gegevens zijn:

 • De onderzoeksgroep van Giantt onder verantwoordelijkheid van de Giantt stuurgroep mogen de gegevens in niet-identificeerbare, gecodeerde vorm ontvangen.

 • Derden: onderzoekers op het gebied van diabeteszorg mogen de gegevens in niet-identificeerbare, gecodeerde vorm ontvangen onder gestelde voorwaarden: a) goedkeuring van onderzoeksprotocol door Giantt stuurgroep, en b) ondertekening overeenkomst voor correct gegevensgebruik.

Goedgekeurd onderzoek met data uit GIANTT

projectnr

1_05

titel

Controle en behandeling van cardiovasculaire risicofactoren

uitvoerende / 1e begeleider

J Voorham / P Denig

type en start onderzoek

Promotieonderzoek, gestart dec 2005, afgerond 2010

extern betrokkenen

SHARE Gaduate School for Health Research

 

projectnr

2_06

titel

Valid prescribing indicators for quality of cardiovascular risk management in DM2

uitvoerende / 1e begeleider

L Martirosyan / F Haaijer-Ruskamp

type en start onderzoek

Deel van promotie-onderzoek, gestart nov 2005, afgerond 2010

extern betrokkenen

SHARE Graduate School for Health Research

 

projectnr

3_06

titel

Overgang op insulines na advisering door diabetesdienst.

uitvoerende / 1e begeleider

J Donkers / P Denig

type en start onderzoek

Wetenschappelijke stage (6 mnd), gestart feb 2006, afgerond 2007

extern betrokkenen

LabNoord (M Piersma), Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (D Jansen. Th Suurmeijer)

 

projectnr

4_06

titel

Wat helpt mensen met diabetes zich aan hun medicatieplan te houden?

uitvoerende / 1e begeleider

R Visser / J Keers

type en start onderzoek

DF-Stem vd Patient onderzoek (16 mnd), start mei 2006, afgerond 2008

extern betrokkenen

Endocrinologie (T Links)

 

projectnr

5_06

titel

Het voorschrijven van cholesterolverlagers bij patienten met diabetes mellitus type II in de huisartspraktijk.

uitvoerende / 1e begeleider

T v Vliet / J Dekker

type en start onderzoek

Onderzoeksproject AHP (12 mnd), start aug 2006, afgerond dec 2007

extern betrokkenen

Academische Huisarts Praktijk

 

projectnr

6_06

titel

Identificeren van relevante non-adherentie patronen bij patienten die meerdere geneesmiddelen gebruiken

uitvoerende / 1e begeleider

N Vink / P Denig

type en start onderzoek

Onderzoeksproject (12 mnd), start jan 2007, afgerond mrt 2008

extern betrokkenen

Epidemiologie UMCG, Epidemiologie UUtrecht

 

projectnr

7_08

titel

Predictive value of quality indicators for diabetes care on patient outcomes

uitvoerende / 1e begeleider

G Sidorenkov / P Denig

type en start onderzoek

Promotieonderzoek, gestart mrt 2009

extern betrokkenen

SHARE Gaduate School for Health Research

 

projectnr

8_08

titel

Validatie populatie diabetespatienten in het Lareb Intensive Monitoring onderzoek met de populatie diabetespatienten in GIANTT database

uitvoerende / 1e begeleider

S Alberts / Linda Hšrmark

type en start onderzoek

Wetenschappelijke stage (6 mnd), gestart jan 2009

extern betrokkenen

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

 

projectnr

9_09

titel

Risk management in patients with diabetes mellitus: development and evaluation of a patient-oriented treatment decision aid.

uitvoerende / 1e begeleider

M Dun, J Voorham / P Denig

type en start onderzoek

Onderzoeksproject (36 mnd), start sep 2009

extern betrokkenen

Financiering ZonMW

 

projectnr

10_09

titel

Albuminuria testing and RAS treatment in general practice T2DM patients.

uitvoerende / 1e begeleider

M Hellemons, HJ Lambers Heerspink (UMCG)

type en start onderzoek

Onderzoeksproject (6 mnd), start jan 2010

overige betrokkenen

D de Zeeuw, P Denig

 

projectnr

13_10

titel

Developing and Validating Disease Management Evaluation Methods for European Health Care Systems (ĎDISMEVALí)

uitvoerende / 1e begeleider

Arianne Elissen / Prof. dr. Bert Vrijhoef

type en start onderzoek

Onderzoeksproject (8 mnd), start jan 2011

overige betrokkenen

Europese Unie Ė 7e Kader Programma (KP7)

 

projectnr

14_11

titel

Stoppen met cholesterol verlagende medicatie en/of antihypertensiva bij ouderen met diabetes mellitus type II en polyfarmacie: een cohort onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen.

uitvoerende / 1e begeleider

Bas Bunk, Elisabeth Anasias/Petra Denig, Floor Haaijer-Ruskamp

type en start onderzoek

Onderzoeksproject (2 x 6 mnd), start sept 2011

overige betrokkenen

K Hoogenberg (Martini Ziekenhuis)

 

projectnr

15_12

titel

Multinational, prospective cohort-study in patients with type 2 diabetes for validation of biomarkers (PROVALID)

uitvoerende / 1e begeleider

SS Roscioni, HJ Lambers Heerspink (UMCG)

type en start onderzoek

Onderzoeksproject, start april 2012

overige betrokkenen

D de Zeeuw, J Voorham, P Denig, SJ Bakker

 

projectnr

17_12

titel

Is preventie van cardiovasculaire aandoeningen met statines bij diabetes type 2 patiŽnten kosteneffectief als rekening wordt gehouden met therapie-ontrouw?

uitvoerende / 1e begeleider

Studenten Farmacie, E.Hak (Farmacie RuG)

type en start onderzoek

Onderzoeksproject (6 mnd), start 2012

overige betrokkenen

P Denig (UMCG), M Postma (Farmacie RuG)

 

projectnr

18_12

titel

Gebruik van metformine in patiŽnten met Type-II Diabetes met en zonder nierinsufficiŽntie in het GIANTT-cohort

uitvoerende / 1e begeleider

H.J. Lambers Heerspink/ P. Denig (UMCG)

type en start onderzoek

Studentenproject (4-6 mnd), mogelijk uit te breiden tot promotietraject, start nov-dec 2012

overige betrokkenen

 D. de Zeeuw / J. Voorham (UMCG)

 

projectnr

21_12

titel

Relationship between patients' age and prescribing of preventive drug treatment in patients with type 2 diabetes

uitvoerende / 1e begeleider

S de Vries/ P Denig (UMCG)

type en start onderzoek

Promotie onderzoek, deels start 2013

overige betrokkenen

FM Haaijer-Ruskamp / J Voorham / D de Zeeuw (UMCG) / K Hoogenberg (Martini Ziekenhuis)

 

projectnr

22_13

titel

Pharmacogenetics and response to treatment of oral antidiabetics

uitvoerende / 1e begeleider

D Martono/ B Wilffert (Farmacie, RuG)

type en start onderzoek

Promotie onderzoek, start 2012

overige betrokkenen

P Denig, H Lambers-Heerspink (UMCG), E Hak (Farmacie, RuG)

 

projectnr

24_13

titel

The effect of statins on primary prevention of MACE among patients with diabetes: a comparison of database and randomized controlled trial findings to assess the validity of different analytical strategies in an observational setting

uitvoerende / 1e begeleider

K Pouwels / E Hak (Farmacie, RuG)

type en start onderzoek

Onderdeel promotieonderzoek, start 2013

overige betrokkenen

P Denig, J Voorham (UMCG), D de Vries (Farmacie, RuG)

 

 

projectnr

26_13

titel

De rol van therapietrouw bij het voorspellen van therapierespons bij standard en intensieve statine behandeling.

uitvoerende / 1e begeleider

de Vries D / Denig P

type en start onderzoek

Onderdeel van promotie onderzoek, start 2013
Manuscript in voorbereiding

overige betrokkenen

Voorham J (UMCG), Hak E, Postma M (Farmacie, RuG)

 

projectnr

27_14

titel

Individual variability in response to drugs that inhibit the renin-angiotensin-aldosterone-system and association with renal function decline in patients with type 2 diabetes treated in primary care

uitvoerende / 1e begeleider

Lambers Heerspink/ Apperloo

type en start onderzoek

student projectonderzoek, start september 2014

overige betrokkenen

Denig/Voorham/de Zeeuw

 

projectnr

28_14

titel

Assessment of the role of patients’ characteristics in the variation of quality of treatment in type 2 diabetes among general practices 

uitvoerende / 1e begeleider

Yeonyoung Cho / Grigory Sidorenkov

type en start onderzoek

student projectonderzoek, start september 2014

overige betrokkenen

Petra Denig

 

projectnr

29_14

titel

Quality of prescribing: patient specific indicators that predict better outcomes in diabetes patients

uitvoerende / 1e begeleider

Kirsten Smits/Grigory Sidorenkov

type en start onderzoek

onderdeel promotieonderzoek, start februari 2015

overige betrokkenen

Denig, Bilo, Bouma, Meulepas, Miedema, Poel, Romeijnders

 

projectnr

30_14

titel

Quality assessment of pharmacotherapy in patients with chronic kidney disease

uitvoerende / 1e begeleider

Kirsten Smits/Grigory Sidorenkov

type en start onderzoek

onderdeel promotieonderzoek, start februari 2015

overige betrokkenen

Denig, Bouma, v Ittersum, Kosterink, Laverman, Navis, Prantl