informatie vanuit GIANTT
kwaliteitsindicatoren
deelnemers in Groningen
historisch archief
 
 
 
 
 
 
 
home

Kwaliteitsindicatoren

De indicatoren, die gebruikt worden om de kwaliteit van zorg te volgen, zijn geselecteerd op basis van de NHG-Standaarden en de Landelijke set indicatoren diabeteszorg vastgesteld door de NHG (zie ook Links). Volgens de standaarden dienen tenminste jaarlijks controles plaats te vinden van HbA1c, bloeddruk, lipidenspectrum, creatinine, albuminurie, voeten. PatiŽnten met te hoge waarden van HbA1c, bloeddruk, overall cardiovasculair risico of albuminurie dienen medicamenteus behandeld te worden, waarbij het streven allereerst het verlagen van de desbetreffende risicofactoren is, maar het uiteindelijk gaat om het verminderen van nierfalen, hart- en vaatziekten, amputaties en blindheid. De monitoring binnen Giantt is allereerst gericht op de kwaliteit van controle en medicamenteuze behandeling van diabetes patiŽnten.

Tabel 1. Proces- en uitkomstindicatoren

Nr

NHG*

Parameter

Proces-indicatoren

Uitkomst-indicatoren

PatiŽntgegevens

 

 

00

1/5

Hoofdbehandelaar huisarts

-

populatie beschrijving

01

-

Geboortedatum

-

populatie beschrijving

02

-

Geslacht

-

populatie beschrijving

03

-

Jaar van diagnose

-

populatie beschrijving

Behandeling

 

04

27

Alleen lifestyle en dieet

% ptn zonder orale glucoseregulerende medicatie

05

28

Orale medicatie

% ptn met orale glucoseregulerende medicatie

06

29

Orale medicatie + insulines

% ptn met orale glucoseregulerende medicatie + insuline

07

30

Insulines

% ptn met insuline zonder orale glucoseregulerende medicatie

08

48

Antihypertensiva

% ptn met verhoogde bloeddruk die niet behandeld worden met antihypertensiva

09

14

Lipidenverlagende medicatie

% ptn met lipidenverlagende medicatie

Controles en uitkomsten

 

 

10

9/42

 

Bloeddruk

% ptn met meetwaarde

% ptn met SBD≤140# 

11

21/22

BMI/gewicht

% ptn met meetwaarde

% ptn met BMI<25 resp >30#

12

6/44/46

HbA1c in bloed

% ptn met meetwaarde

% ptn met HbA1c≤53 resp >64#

13

47/45

Lipiden in bloed: LDL

% ptn met meetwaarde

% ptn met LDL≤2.5#

14

15/17

eGFR

% ptn met meetwaarde

% ptn met eGFR≥30 en <60 en met eGFR<30#

15

18

Albumine in urine

% ptn met meetwaarde

 

16

19/34

Roken

% ptn met registratie

% rokers

17

25/26

Oogonderzoek

% ptn met funduscontrole in 24 mnd

% ptn met retinopathie

18

23/24

Voetonderzoek

% ptn met voetonderzoek

% ptn met afwijkingen

19

38/39/ 40

Voeding, beweging

 % ptn met registratie

 

20

31

Totaal controle

% ptn met alle meetwaarden

 

*NHG=indicatornummer in landelijke diabeteszorg; #uit te splitsen voor verschillende groepen
ptn=patiŽnten.