informatie voor patienten
belang van registratie en onderzoek
doel registratie diabeteszorg
wat wordt geregistreerd?
privacy en bezwaar
 
 
 
 
 
home

Het belang van registratie en onderzoek

Kwaliteitsverbetering en bewaking
Zorgverleners (huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en assistenten) en onderzoekers van gezondheidszorg streven ernaar om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarvoor is het nodig dat de geleverde zorg en de gevolgen daarvan op een systematisch manier worden geregistreerd en onderzocht. Voor een individuele zorgverlener is het lastig te bepalen of de zorg die hij levert altijd van voldoende kwaliteit is. Door gegevens van meerdere zorgverleners en instellingen te verzamelen en combineren, wordt het mogelijk uitspraken te doen over verschillen of veranderingen in kwaliteit. Ook is het hiermee mogelijk onderzoek te doen naar de behaalde resultaten op lange termijn met verschillende behandelingen.