wat is giantt?
algemeen
achtergronden
globale opzet
betrokkenen
privacy
update 2016
 
 
 
home

Achtergronden

Initiatieven ter verbetering van de gezondheidszorg
Er wordt veel geÔnvesteerd in de zorg aan diabetes patiŽnten. Er zijn diverse regionale initiatieven om deze zorg verbeteren, onder andere rond de inzet van verpleegkundigen, praktijkondersteuners, transmurale richtlijnen en afspraken. Aandachtspunten vormen de organisatie en afstemming van transmurale zorg en de kwaliteit van de medicamenteuze behandeling. Vanuit de landelijke politiek wordt het voorkůmen van complicaties door goede diabeteszorg als een van de speerpunten van het komende beleid gezien. Deze aandacht is enerzijds het gevolg van onderzoek dat laat zien dat de mate van controle en behandeling van risicofactoren bij diabetes patiŽnten laag is. Anderzijds komt dit voort uit de verwachting dat de patiŽntengroep snel groeit en daarmee ook de last om deze groep adequaat te begeleiden en behandelen.

Te behalen (gezondheids)winst
Uit klinisch onderzoek blijkt dat met intensieve behandeling veel gezondheidswinst is te behalen. Deze winst kan gepaard gaan met stijgingen in lasten en kosten op de korte termijn. Op de lange termijn zijn er echter besparingen door vermindering van complicaties en de daarvoor benodigde zorg. Duidelijk is dat de macro- en microvasculaire complicaties bij diabetespatiŽnten tot vermindering van kwaliteit-van-leven en kostenstijgingen leiden. Onduidelijk is echter welke winst te behalen valt in een normale praktijksetting doordat:

  • de patiŽntenpopulatie in de praktijk afwijkt van de populatie in trials,
  • er in de dagelijkse praktijk goede zorg geleverd moet worden voor meerdere problemen en ziektebeelden tegelijkertijd,
  • het ontbreekt aan praktijkonderzoek met voldoende lange follow-up en evaluatie op harde patiŽntuitkomsten, zowel nationaal als internationaal.

Goed inzicht in de geleverde zorg gekoppeld aan uitkomsten op patiŽntniveau is nodig, zowel om tot verbetering in gezondheidsuitkomsten als tot grotere efficiŽntie in de zorg te komen.